Werkwijzer

Werkwijzer

Uit de cijfers van het CBS in 2014 bleek dat na 2,5 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning asiel, slechts 11 procent van de 18 tot 65 jarige statushouders aan het werk was. De wet inburgering is daarom geëvalueerd en 3 juni 2020 heeft de minister van 1 Centraal Bureau voor de Statistiek, 11 procent van de statushouders heeft werk, 17 april 2018. Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering aangeboden aan de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op de nieuwe inburgerings-wet zijn er landelijk pilots van start gegaan. De pilot in de Drechtsteden heeft Stichting Werkshop als hoofdaannemer in samenwerking met gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden en taalscholen ROC Da Vinci en Het Werkwoord uitgevoerd.

Aanpak: De Werkwijzer is een duaal traject waarbij enerzijds de focus ligt op taalverwerving en gelijktijdig er begeleiding en coaching richting zelfredzaamheid en participatie wordt aangeboden. De eerste deel van het traject is het intensief klaarstomen van de kandidaten voor de arbeidsmarkt. Er wordt vakgerichte taallessen gegeven bij de taalscholen en bij de Werkshop ontvangen ze coaching in groepsverband en individueel. D.m.v. deze trainingen en coaching doelen we erop dat de kandidaten weg wijs worden gemaakt in de Nederlandse (werk)cultuur. Op het moment dat hun taal verder is ontwikkelt en ze de juiste tools hebben ontwikkelt om in de Nederlandse maatschappij mee te kunnen draaien, dan worden ze geplaats bij een plek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan zijn werk maar ook een afgeleide hiervan zoals stage of vrijwilligersplek. Deze matching wordt gemaakt op basis van wat hun doelen en dromen zijn en waar ze de meeste kans hebben om henzelf te ontwikkelen en in door te groeien.

Resultaten: 95% van de participatie groep is uitgestroomd naar werk(ervaringsplek), stageplek of vrijwilligerswerk.

Uitvoering: de werkwijzer is uitgevoerd in de Drechtsteden samen met de Gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden en de taalscholen Da Vinci en het Werkwoord. We hebben ook een duale pilot met blik op de nieuwe inburgeringswet uitgevoerd met gemeente Hoeksche Waard.

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

DatUM

20 mei 2018

Programma

Activatie