Scroll Top

Werkwijzer

Werkwijzer

Uit de cijfers van het CBS in 2014 bleek dat na 2,5 jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning asiel, slechts 11 procent van de 18 tot 65 jarige statushouders aan het werk was. Ter voorbereiding op de nieuwe inburgerings-wet zijn er landelijk pilots van start gegaan. De pilot in de Drechtsteden heeft Stichting Werkshop als hoofdaannemer in samenwerking met gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden en taalscholen ROC Da Vinci en Het Werkwoord uitgevoerd.

Aanpak: De Werkwijzer is een duaal traject waarbij enerzijds de focus ligt op taalverwerving en gelijktijdig er begeleiding en coaching richting zelfredzaamheid en participatie wordt aangeboden. De eerste deel van het traject is het intensief klaarstomen van de kandidaten voor de arbeidsmarkt. Er worden vakgerichte taallessen gegeven bij de taalscholen en bij de Werkshop ontvangen ze coaching in groepsverband en individueel. D.m.v. deze trainingen en coaching doelen we erop dat de kandidaten wegwijs worden gemaakt in de Nederlandse (werk)cultuur. Op het moment dat hun taal verder is ontwikkeld en ze de juiste tools hebben ontwikkeld om in de Nederlandse maatschappij mee te kunnen draaien, dan worden ze geplaatst bij een plek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan zijn werk maar ook een afgeleide hiervan zoals stage of vrijwilligersplek. Deze matching wordt gemaakt op basis van wat hun doelen en dromen zijn en waar ze de meeste kans hebben om zichzelf te ontwikkelen en in door te groeien.

Resultaten: 95% van de participatie groep is uitgestroomd naar werk(ervaringsplek), stageplek of vrijwilligerswerk.

Uitvoering: de werkwijzer is uitgevoerd in de Drechtsteden samen met de Gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden en de taalscholen Da Vinci en het Werkwoord. We hebben ook een duale pilot met blik op de nieuwe inburgeringswet uitgevoerd met gemeente Hoeksche Waard.

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

DatUM

20 mei 2018

Programma

Activatie