Scroll Top

Werkmakelaar

Werkmakelaar

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Datum
1 maart 2014

Programma’s
Naar Werk

Aanmelden
Aanmelden via het aanmeldformulier.

Werkmakelaar

Doel project: Via dit traject kunnen deelnemers, met of zonder uitkering of woonadres, geholpen worden om zijn/haar leven weer op de rit te krijgen.

Aanpak: Er wordt intensief samengewerkt met diverse ketenpartners om dit te verwezenlijken. De coaches van de Werkshop begeleiden de deelnemers naar school, regulier werk of naar een werkervaringsplek. Na de bemiddeling is er nog intensief contact met de deelnemer en desbetreffende bedrijf of school (nazorg). Bij problemen wordt er direct ingesprongen.

Resultaten: de trajecten lopen nog, tevens hebben we nu al de helft van de kandidaten geplaats op een werkplek.

Uitvoering: Stichting Werkshop voert het project nu uit voor Gemeente Dordrecht.