Scroll Top

Veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen

Opdrachtgever
Gemeente

Startdatum
01/12/2020

Doel
Begeleiden naar werk

Ex Detentie trajecten voor Veiligheidshuizen

Doel project

In dit traject worden ex-gedetineerden in samenwerking met de diverse ketenpartners intensief begeleid naar werk.

Aanpak

De kandidaten worden door middel van een activeringstraject i.c.m. workshops voorbereid op de arbeidsmarkt. Voordat zij gaan werken hebben zij de mogelijkheid om een keuze te maken uit diverse vakopleidingen. Het gehele traject wordt gemonitord in samenwerking met de ketenpartners. Na de bemiddeling zal er ook intensieve nazorg verleend worden, omdat het wegens een detentieverleden vaak lastiger is om te participeren op de arbeidsmarkt.

Resultaten

In onze huidige trajecten hebben we een gemiddelde slagingspercentage van rond de 65 procent naar een duurzame plaatsing.

Uitvoering

Dit project wordt in diverse gemeentes uitgevoerd.

  • Veiligheidshuis Midden Nederland
  • Vlaardingen
  • Schiedam.
“Zonder de Werkshop zat ik nu in de gevangenis. Nu heb ik een baan en kan ik mijn leven verder plannen” – Macin