Scroll Top

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Actieplan Jeugdwerk-loosheid

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Startdatum
01/01/2020

Doel
Opleiden

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Doel project

Jongeren tot 27 jaar, die op dit moment thuis zitten en geen enkele vorm van inkomen hebben, terug te leiden naar school of naar een reguliere baan (hetzij fulltime of in BBL vorm). Dit kunnen jongeren zijn die op school zitten, werken of werkloos zijn. (Maar ook als zij werken of op school zitten speelt er vaak multi-problematiek waardoor uitval op school of werk groot is). Maar het belangrijkste hierin is, is dat zij geen uitkering hebben. Het doel van het traject is om deze jongeren te leiden naar regulier werk, school (BOL en BBL) en dagbesteding.

Aanpak

Hierin biedt de Werkshop de jongeren workshops, trainingen en opleidingen aan om de jongeren een zo goed mogelijke basis mee te geven. Als dit allemaal goed doorlopen is worden zij voorgesteld bij diverse werkgevers en zodra zij gaan werken biedt de Werkshop nazorg. Dit om de duurzaamheid van het werk te waarborgen.

Resultaten

De trajecten lopen nog, tevens hebben we nu al meer dan de helft van de kandidaten geplaatst op een werkplek.

Uitvoering

Stichting Werkshop voert het project nu uit voor Gemeente Dordrecht.