Participatie Inburgering

Participatie Inburgering

Nieuwkomers in Nederland hebben soms een steuntje in de rug nodig om hier hun weg te vinden. Wij begeleiden daarom al jaren nieuwkomers en statushouders richting participatie en ondersteunen ze in het verhogen van hun zelfredzaamheid. Momenteel hebben we al groot aantal statushouders mogen begeleiden in de Drechtsteden, Hoeksche Waard, Rotterdam, Den Haag, BAR-gemeente en Lansingerland.

Aansluitend hierop hebben wij in 2019 tot en met 2021, twee Verander Opgave Inburgering (VOI) pilots gedraaid met blik op de nieuwe inburgeringswet. Tijdens deze pilots hebben wij in de Drechtsteden als in de Hoeksche Waard mogen ervaren hoe de nieuwe wet zich zal uitpakken. Wij hebben hierdoor een uitgebreid pakket aan modules opgezet gericht op het aanreiken van handige handvatten om de juiste stappen te kunnen zetten op de participatieladder. Bovendien hebben wij ook experts in huis, die letterlijk en figuurlijk de taal van de nieuwkomers spreken. Vanaf 2022 zullen wij een rol spelen in de participatiegedeelte van de Nieuwe Wet Inburgering in verschillende gemeentes.