Scroll Top

Participatie Inburgering

Participatie Inburgering

Nieuwkomers in Nederland hebben soms een steuntje in de rug nodig om hier hun weg te vinden. Wij begeleiden daarom al jaren nieuwkomers en statushouders richting participatie en ondersteunen ze in het verhogen van hun zelfredzaamheid. Momenteel hebben we al groot aantal statushouders mogen begeleiden in de Drechtsteden, Hoeksche Waard, Rotterdam, Den Haag, BAR-gemeenten en Lansingerland.

Aansluitend hierop hebben wij in 2019 tot en met 2021, twee Verander Opgave Inburgering (VOI) pilots gedraaid met blik op de nieuwe inburgeringswet. Tijdens deze pilots hebben wij zowel in de Drechtsteden als in de Hoeksche Waard mogen ervaren hoe de nieuwe wet zich zal uitpakken. Wij hebben hier een uitgebreid pakket aan modules opgezet gericht op het aanreiken van handige handvatten om de juiste stappen te kunnen zetten op de participatieladder. Bovendien hebben wij ook experts in huis, die letterlijk en figuurlijk de taal van de nieuwkomers spreken. Vanaf 2022 zullen wij een rol spelen in de participatiegedeelte van de Nieuwe Wet Inburgering in verschillende gemeentes.

Module Arbeidsmarkt en Participatie

Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

Het participatieverklaringstraject is een onderdeel van het inburgeringsprogramma dat zal bijdragen aan de kennis van de inburgeraar over de Nederlandse kernwaarden. Tijdens deze module worden verschillende maatschappelijke thema’s aan het licht gebracht, zoals rechten & plichten in Nederland, normen & waarden op school, spelregels op de werkvloer en vrijheid & gelijkwaardigheid

In de gemeente Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee zijn we betrokken bij de MAP en PVT.

participatieverklaringstraject

Introductie

De participatieverklaring is een onderdeel van de inburgeringsprogramma die zal bijdragen aan de kennis van de inburgeraar over de Nederlandse kernwaarden. Tijdens deze module worden verschillende maatschappelijke thema’s aan het licht gebracht.

Programma

De participatieverklaring zal bestaat uit een algemeen pakket met maatschappelijke thema’s die voor de inburgeraars essentieel uitgangspunt is voor het begrijpen van de Nederlandse kernwaarden. Tevens wordt er door de inburgeraar een twee minor onderwerpen gekozen die aansluiten bij zijn/haar behoeftes. De inburgeraar zal tijdens de PVT met drie excursies moeten deelnemen naar maatschappelijke instanties. Deze excursies worden samen met een medewerker van team inburgering afgelegd.

Workshops:
1. Rechten & plichten in Nederland
2. Normen & waarden op school
3. Spelregels op de werkvloer
4. Vrijheid & gelijkwaardigheid